God se Beloftes is Ook vir My

Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

2 Kor 1:20

 

Ons is gewoond aan beloftes met voorwaardes daaraan. Gewoonlik beleef ons dit dat mense ons probeer omkoop, selfs manipuleer. As jy dit vir my doen, dan sal ek daardie vir jou doen. `n Belofte, maar met voorwaardes. Dis baie selde wat een persoon vir `n ander net goed is, sonder voorwaardes.

Voorheen was daar ook voorwaardes aan God se beloftes.  Saam met elke belofte het daar `n voorwaarde gekom.  As jy die, daai en die volgende doen, sal jy hierdie daardie en nog meer ontvang. 

Daar was heeltyd voorwaardes.  Die probleem daarmee was dat dit sulke moeilike voorwaardes was, dat mense dit omtrent nooit kon regkry nie. 

Geloof – Onvang God se Goedheid

1 Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,
2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.
Heb 12:1-2 NAV

 

Baie van ons het in die kerk groot geword met die ideë dat ons geloof nodig het om gered te word, om die ewige lewe te ontvang. Dis presies so.

Ongelukkig is dit waar die preek gestop het. Ons het nie gehoor hoe geloof elke klein detail van ons lewe beïnvloed nie.

Een van my dosente op teologiese skool, Prof Roelof Mare, het dit so gesê: “Geloof is die hande waarmee ons God se weldade ontvang.” Dit het baie gehelp dat ek geloof beter kan verstaan.

Oorvloedige Vergifnis.

In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Eph 1:7

Misdade. Sondes. Meervoud. Alles.

Dis alles vergewe. Alles. Niks van ons sonde is nie vergewe nie. Dis nou verlede, hede en toekoms. Alles.

Het dit al met jou gebeur dat jy gedink het dat enige iets van jou sonde nie vergewe is nie? Dalk het jy in `n preek gehoor dat nie alles vergewe is nie, of dat jy eers deur `n klomp stappe moet gaan voordat jy vergewe is? Dalk het jy gehoor dat jy eers iets moet doen, voordat jy vergewe sal word. Of dalk dink jy dat jou sonde te groot is om vergewe te word.

Baie keer werk dit so tussen mense. Daar is baie voorwaardes dat die een die ander moet vergewe.

Vry van Vrees.

“die volmaakte liefde dryf die vrees buite,..”
I Joh 4:18

 

 

“Ek het na jou toets uitslae gekyk. Dit lyk nie goed nie.” - die Dokter.
“Ons moet afskaal deur sommige werknemers te laat gaan.” - die Baas.
“Ons wil grond onteien sonder vergoeding.” - die President.
“Daar was nog `n plaasmoord. - die Nuus.
“Ek wil `n egskeiding hê.” - jou egenote.

Die dinge is werklike vrese. Dis ook maar net party voorbeelde van die goed wat ons kan bang maak; daar is baie ander.

Tog wil ons graag weet hoe om vrees te oorwin. Daar is al baie geskryf en navorsing gedoen oor vrees en hoe om dit te oorwin. Die wêreld het geen gewaarborgde oplossing nie. Somtyds is daar sukses, maar daar is geen waarborge nie.

Seën en Vloek, en nog iets?

Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar Hy seën die woning van die regverdiges.
Spr 3:33

So `n rukkie terug hoe `n prediker die opmerking maak dat daar nog iets bykom wanneer daar van oor seën en vloek gepraat word. En hy het gesê dat hierdie derde ding ook op gelowiges van toepassing kan wees. Dalk het jy ook al hiervan gehoor.

Dit kan min of meer soos volg beskryf word (in my eie woorde):

"Mense is of onder die seëning van God, of die seëning van God is afwesig. Hulle is nie onder die vloek nie, maar God se seëning is net afwesig in hulle lewe."