Moeitelose Vrugte.

Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder My kan julle niks doen nie.
Joh 15:5

Ek het al in die verlede `n paar preke gehoor hoe daar vir my vertel word om die vrugte te dra wat by die bekering pas. Maar sjoe, dit raak nogal moeilk. Elke keer wanneer ek `n goeie voorneme het dat hierdie vrugte nou na vore moet kom, hou dit net vir `n rukkie aan, dan gaan ek maar weer op die ou manier aan. Soos wat ek met verskillende mense gesels het, en ook my gemeentelede dop gehou het in die verlede, het ek gesien dat die vrugte maar net tydelik was.

Jare terug het ek self dit ook gepreek. Met groot oortuiging het ek vir my lidmate vertel dat hierdie en daardie goeters sonde is. Dan hou ek dop of hulle daarmee ophou. Sommiges het anders begin optree. Dan is ek baie in my skik. Hulle dra nou die vrugte wat by die bekering pas. Maar net om drie maande later te sien dat daardie vrugte weer weg is. Dan is ek vies vir daai klomp omdat hulle vergeet het wat ek gepreek het. Maar as ek dan eerlik na myself gekyk het, sien ek dat my voornemens baie keer nie eers 3 weke gehou het nie. Vies vir myself, want ek self dra nie eers daardie vrugte nie. Soveel vir 'practise what you preach'.

Dis was voordat ek gesien het waar die bron van hierdie vrugte is. Die lewensap wat vrugte na vore laat kom, is in die wynstok. Ons Here Jesus sê dat Hy die wynstok is. Sonder Hom kan ons niks doen nie. Niks nie. Self nie eers ons beste pogings of beste voornemens sal iets regkry sonder Jesus nie. `n Mens kan probeer om vrugte te dra, totdat hy blou is in sy gesig, niks sal gebeur nie.

Die lewensap om vrugte te dra is net in Jesus. `n Takkie, op sy eie, kan nie vrug dra nie, dit het die stam en die wortels nodig. Want `n takkie wat nêrens aan `n stam gekoppel is nie, verdroog en word verbrand.

So as jy dalk nogsteeds vasgevang is onder die druk om die vrugte te dra wat by die bekering pas, sit jy onnodige druk op jouself. Hou op probeer, jy kan dit in elk geval nie regkry nie. Dis nie jou verantwoordelikheid om vrug te dra nie. Dis Jesus se verantwoordelikheid om in jou en deur jou vrugtebloeisels te laat bot. Dis sy lewenssap wat deur jou vloei wat die vrugte laat groei. En dis sy volmaaktheid in jou wat die vrugte laat ryp word. Dis net Jesus, want sonder Hom kan ons niks doen nie.

Die sleutel hier is om in die wynstok te wees. Nou kan dit maklik weer klink asof ons onsself moet vasmaak aan die wynstok? Nee, beslis nie. Dink bietjie aan die beskrywing van `n tak en `n stam soos wat ons dit in die natuur sien. Het `n tak enige iets gedoen om in die wynstok te kom? Kan die tak enige iets doen om homself los te maak van die tak? Nee, dit het nie en dit kan nie. Die tak en die stam is onlosmaakbaar van mekaar en die stam hou aan om die tak te versorg en kos te gee.

Bly in My en Ek in julle, is wat Jesus hier sê. In die Grieks sien ons dat hierdie sinnetjie `n opdrag is. Ek sal in julle bly, dis my opdrag. Dis wat Jesus vir ons sê. En as gevolg daarvan, bly ons in Jesus. Niks kan ons losmaak uit hierdie verhouding wat ons met Jesus het nie. En selfs as ons probeer om uit Jesus uit weg te gaan, kan ons nie. Jesus se opdrag is om in ons te bly. Hy doen wat Hy sê, sonder uitsondering.

Iemand mag dalk vra: "Maar, ds Francois, wat daarvan waar Jesus self sê dat elke takkie wat nie vrug dra nie, word deur die Vader self af gesny? Dit staan in Joh 15:2. Ek gee toe dat geen mens homself uit die wynstok uit kan losmaak nie. Maar as God hom afsny, kan hy dit nie keer nie. Want daai tak moet vrugte dra, anders word dit afgesny. Kyk ook in Joh 15:6 hoe die een wat nie in Jesus is nie, uitgewerp word, verdroog en verbrand word. Sien jy, die takkie moet self iets doen om vrug te dra, anders is dit klaar praat met hom."

Dis `n goeie vraag en ek kan insien hoe hierdie gedeelte verwarring kan veroorsaak. Want dit mag lyk asof hierdie versies alles weerspreek waaroor ons tot dusver gesels het. Kom ons vat hierdie twee versies, een op `n slag.

Joh 15:2 is ongelukkig `n debateerbare vertaling. Wanneer ons terug gaan na die oorspronklike tale, Grieks en Hebreeus, kan een oorspronklike woord met `n paar verskillende moontlikhede vertaal word in ons huidige tale. Afrikaans het ongelukkig `n baie armer woordeskat as Grieks of Hebreeus.

Daar waar dit vertaal word met 'afsny', wys die Griekse woordeboek dat daar `n ander vertalingsmoontlikheid is. Dit was pastoor Joseph Prince wat my die eerste keer op hierop gewys het. Hier onder is die woordeboek direk aan gehaal:

"Strong's Concordance:
airó: to raise, take up, lift
Short Definition: I raise, lift up
Definition: I raise, lift up, take away, remove."

Kan jy sien dat Strong's meer gewig verleen aan die ander moontlikheid – oplig?

Kom ons vertaal nou die versie met die ander moontlikheid. "Elke loot wat in My nie vrug dra nie, lig Hy op..." Dit maak skielik baie sin. `n Tak wat op die grond lê dra nie regtig vrugte nie, maar een wat op die prieël op gelig is, daardie lote dra vrugte. Die geknakte riet sal Hy nie breek nie, die lamppit wat rook sal Hy nie doodblaas nie. Die loot wat nie vrugte dra nie, sal Hy oplig.

Vers 6 word gepraat dat verdroogde lote wat verbrand word. Kyk hoe Jesus met sy dissipels praat in die gedeelte. As Hy met sy volgelinge praat is Hy direk, 'julle'. Maar hier in vs 6 word die aanspreekvorm verander – 'iemand'. Jesus praat nie van sy volgelinge nie, Hy praat van ander mense. Dis mense wat nog nooit op die wynstok in geënt was nie. Dis die wat nie aan Jesus verbind is nie. Hier word nie gesê dat dit lote is wat van Hom afgesny word nie, dis lote wat nie deel is van Hom nie. "As iemand nie op My in geënt word nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog..."

Daar is geen moontlikheid dat ons as gelowiges ooit af gesny of uit gewerp of verbrand sal word nie. Om nie vrugte te dra nie, is nie die einde nie. God lig ons op. Die Stam, ons Here Jesus, stuur sy lewensap deur ons en sy vrugte kom vanself in ons na vore. Vrugte dra kom nie uit onsself uit nie, dit kom uit Jesus uit.

In seisoen dra elke wingerd sy vrugte. En in seisoen, dra ons ook die vrugte wat Jesus in ons na vore laat kom.

Jy kan gerus ophou om toe te gee onder die druk wat mense op jou gesit het om vrugte te dra. Dis Jesus se verantwoordelikheid om vrugte in jou na vore te laat kom. Jy sal vrugte dra, goeie vrugte; dis onvermydelik. Jy sal dieselfde vrugte dra as wat Jesus dra. Maar dis nie jou eie vrugte nie, dis syne. Dis om ingestel te wees op Jesus wat hierdie vrugte na vore laat kom.

 

© 2017 Francois du Toit, Genade Kerk.

Image courtesy of khumthong at FreeDigitalPhotos.net

Powered by OrdaSoft!