Gewas in die bloed van die Lam.

...al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu...

Jes 1:18

 

Witter as sneeu, ja, witter as sneeu. O was my en witter as sneeu sal ek wees.

Die Here het vanoggend in my gewone Bybel lees program, dieselfde boodskap gegee, uit twee verskillende verse. Ek bedoel, hoe buitengewoon is dit – Ek lees elke dag `n stukkie uit die Ou Testament, `n stukkie uit die Nuwe Testament, uit Psalms en `n versie of wat uit Spreuke.

Ek het uit Jesaja en uit die Psalms presies dieselfde boodskap gekry.

Jes 1:18 “Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.”

Ps 51:9 “Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.”

Toe ek die versie uit Psalms lees, toe sit ek mooi regop en vra in my stilligheid: “Here, wat wil U vir my sê? Hierdie is baie bekende versie, wat mis ek?”

Geen antwoord. Niks, stilte. En na ontbyt was die twee versie al weer vergete.

Net voor middagete, gebeur daar toe `n klein bietjie opwinding hier in die pad voor die huis. Ek het sopas uit my werkswinkel huis toe gestap vir middag ete. In die pad, sien ek `n man verby stap met `n kruis op sy skouers.

My eerste gedagtes was dat dit buitengewoon is, maar ek het niks daarvan gemaak nie. Ek wou instap om te gaan eet, wat ek voel dat ek met die man wil gaan gesels, bietjie hoor wat hy doen, hoekom hy dit doen en wat hy wil bereik. Maar die hoofdoel hoekom ek voel ek na hom toe moes stap, was om hom so bietjie te ondersteun en moed in te praat. Amper iets soos “Sterkte ou maat, die Here is by jou.” Dan wil ek ook sommer bietjie vir hom bid.

“Ek stap deur ons land, want die Bruid van Chritus moet rein word. Ons het vuil klere aan. Ons moet skoon bruilofsklere aantrek.”

My ou manier was om, as ek met `n persoon oor Bybelsake verskil, sommer dadelik te begin argumenteer. Maar ek het stil gebly, om een of ander rede. Dis asof die Heilige Gees my aanmoedig om hom aan te moedig, nie reg te help nie. Amper - “Hierdie man is ook my kind, wys net vir hom dat Ek hom liefhet. Bid vir hom.”

Nou ja, ek bid vir hom, en wens hom sterkte toe vorentoe. Hy stap toe verder en ek kom in vir middag ete.

Maar ek is bietjie ontsteld hier in my binneste. Hierdie arme man, loop deur die land met `n verdraaide boodskap.

Later die vanmiddag besef ek toe dat hierdie twee versie en vanmiddag se buitengewone ontmoeting, `n baie besondere doel het.

Ek het tot `n jaar of wat gelede presies dieselfde geglo as wat hierdie man glo. Ek het geglo dat ons as Chrisene onsself aanhoudend besoedel en vuil maak met sonde. Ek het geglo dat ons die Here teleurstel deur ons sonde.

Maar dis nie die boodskap van die evangelie nie, dis nie die goeie nuus nie. Die goeie nuus is dat ons gewas is. Dat ons witter as sneeu is.

Luister wat het Christus vir sy Bruid gedoen:

Ef 5:25 Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het
Ef 5:26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,
Ef 5:27 sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.

Die Nuwe Vertaling bring sekere ellemente van hierdie vers baie mooi uit.

Ef 5:25 Mans, julle moet julle vrouens liefhê, soos Christus die kerk lief gehad en sy lewe daarvoor afgelê het.
26 Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, 27 sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergliks, heilig en onberispelik.

Let op die verlede tyd. Hy het die kerk lief gehad. Hy het die kerk gewas. Die NLT sê “washed by die cleansing of God's word.”

Hierdie afwassing is nie iets wat gedurig gedoen moet word nie, dis afgehandel. Dis verelede tyd. Die oomblik wanneer `n persoon vir Jesus aanvaar, word al sy sonde af gewas.

As ons na Jesaja en Dawid luister, dan sien hulle uit na die tyd wanneer hulle sonde ook heeltemal af gewas is. Hulle het onder die Ou Verbond geleef, waar die bloed van bulle en bokke hulle sonde vir `n jaar lank toe maak. Ons leef onder die Nuwe Verbond, waar Jesus se bloed, ons sonde vir altyd weg gevat het. (Heb 9:12, 25, 10:4, 11)

Ons hoef nie skoon gewas te word nie, ons is skoon gewas. Ons hoef nie skoon klere aan te trek nie, ons het skoon klere aan.

Op 7:9-17 praat van `n groep mense. Hoor wat sê die Bybel van hulle:

vs 9: “Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;”

Let op, hulle het wit klere aan.

Vs 13: “Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
Op 7:14 En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.”

“Ja, maar dis mos nou nie die punt nie. Hierdie mense is die martelare wat wat reeds dood is en in die hemel is. Dis nie op ons van toepassing nie.” So mag mense redeneer oor die gedeelte.

Dis waar, hierdie is die martelare wat deur die eeue alreeds dood is, en wat nog in die toekoms sal doodgaan. Maar dis ook ons. Elkeen wat in Jesus is, is gewas, witter as sneeu.

Met ander woorde, van hier af, totdat ons in die hemel aankom het ons wit klere aan, is ons al klaar gewas.

Luister hoe volledig Jesus se afwassingswerk is:
Heb 9:12 “[Christus het] nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.”

Luister hoe stel die NKJV dit:

“Not with the blood of goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption.”

Die afwassing van ons sonde is nie `n tydelike ding nie. Dis permanent, dis `n ewige afwassing.

Onder die Ou Verbond het mense geweet dat hulle sonde vir `n jaar lank toegemaak was deur die bloed van diere. Tog leef mense onder die wan indruk dat Jesus se bloed ons net help tot ons volgende sonde. Dis nie eers effektief vir `n paar uur lank nie.

Nee, Jesus se bloed maak nie net die sonde toe nie. Dit vat die sonde weg.

Heb 10:4 “want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.”
Heb 9:26 “Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen.”

En luister nou na Heb 10:11-12:
“En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kan wegneem nie;
maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God”

Die priesters staan, want hulle werk om offers te bring was nooit klaar nie. Daar was altyd sondes waarvoor offers gebrin moes word.

Maar Jesus het gaan sit nadat Hy sy offer gebring het. Sy werk is afgehandel, voltooi. Deur sy dood word die sonde weg gevat. Daar is geen offer meer nodig nie. Daarom het Hy aan die kruis uitgeroep: “Dit is volbring.”

 

 

© 2017 Francois du Toit, Genade Kerk

Powered by OrdaSoft!