Oorvloedige Vergifnis.

In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Eph 1:7

Misdade. Sondes. Meervoud. Alles.

Dis alles vergewe. Alles. Niks van ons sonde is nie vergewe nie. Dis nou verlede, hede en toekoms. Alles.

Het dit al met jou gebeur dat jy gedink het dat enige iets van jou sonde nie vergewe is nie? Dalk het jy in `n preek gehoor dat nie alles vergewe is nie, of dat jy eers deur `n klomp stappe moet gaan voordat jy vergewe is? Dalk het jy gehoor dat jy eers iets moet doen, voordat jy vergewe sal word. Of dalk dink jy dat jou sonde te groot is om vergewe te word.

Baie keer werk dit so tussen mense. Daar is baie voorwaardes dat die een die ander moet vergewe.

Ek het al gehoor hoe mense sê: “Ek sal haar nie vergewe, voordat sy nie kom jammer sê nie.” “Of as jy hierdie of daardie ding doen, sal ek jou nie vergewe nie.” “Ek vergewe jou nou, maar as jy dit weer doen, sal ek jou nie vergewe nie.”

Dis hoe mense optree. Dis hoe ons baie keer oor vergifnis dink.

Die goeie nuus is dat God nie so oor vergifnis dink nie. Hy het nie meer voorwaardes nie, Hy het nie meer vereistes nie. Hy het nie stappe nie.

Want ons kry ons vergifnis deur Jesus se bloed.

Alle sonde moet gestraf word. Alle sonde was al klaar op Jesus gesit en gestraf. God ly nie aan geheuverlies nie. Hy het nie gewonder oor watse kattekwaad en sonde ons eendag gaan doen nie. Hy het presies geweet. En aan die kruis het Hy aan elke stukkie detail van my sonde gedink. Hy het aan elke klein stukkie detail van jou sonde gedink. Alles.

Dis net omdat Jesus klaar die straf gedra het vir my sonde en vir jou sonde, dat God ons vergewe het. Hy het ons persoonlik onskuldig verklaar vir ons sonde, maar Hy het vir Jesus daarvoor gestraf.

Jesus het my plek en jou plek gevat. Hy is gemartel en het kruis toe gegaan met AL my sonde op Hom. Hy het bloed gesweet en is verraai met AL jou sonde op Hom. Hy het op gekyk en besef dat God Hom verlaat het, omdat my en jou sonde op Hom was. So is Hy dood, Godsverlate, oortrek met ons sonde, gestraf vir ons sonde.

Toe Hy uitroep 'Dit is volbring' (Joh 19:30) het Hy geweet dat die straf, die oordeel verby is. Hy het geweet dat die straf vir AL my sonde klaar gestraf is, klaar betaal is.

Laat ek dit nou vir jou reguit, in jou gesig sê: Al jou sonde is vergewe. Dit wat jy in die verlede gedoen het, dit waarmee jy miskien besig is, ook dit wat jy nog gaan doen, is klaar vergewe. Dis heeltemal vergewe.

Daar is niks wat jy eers hoef te doen om vergewe te word nie. Jesus het dit alles in jou plek gedoen. Daar is nie meer voorwaardes nie, Jesus het al God se voorwaardes in jou plek vervul. Daar is niks wat te groot is nie. Jesus se betaling is groter as enige denkbare sonde, enige fout, enige iets wat jy nie gedoen het nie.

Niks wat jy ooit gedoen het, of sal doen, sal God onkant vang nie. Hy sal nooit een van die engele nader roep en vra: “Haai, Gabriël, wie is daai een nou weer? Sien jy wat sy nou aan gevang het? Ek het nie daaraan gedink dat sy dit sal doen nie. Ai tog, Jesus het nie daarvoor betaal nie. Nou moet sy maar self die gevolge dra.” Nooit nie. Never.

Jesus se bloed is die bewys daarvan. Jesus is meer as genoeg.

 

Powered by OrdaSoft!