Vry van Vrees.

“die volmaakte liefde dryf die vrees buite,..”
I Joh 4:18

 

 

“Ek het na jou toets uitslae gekyk. Dit lyk nie goed nie.” - die Dokter.
“Ons moet afskaal deur sommige werknemers te laat gaan.” - die Baas.
“Ons wil grond onteien sonder vergoeding.” - die President.
“Daar was nog `n plaasmoord. - die Nuus.
“Ek wil `n egskeiding hê.” - jou egenote.

Die dinge is werklike vrese. Dis ook maar net party voorbeelde van die goed wat ons kan bang maak; daar is baie ander.

Tog wil ons graag weet hoe om vrees te oorwin. Daar is al baie geskryf en navorsing gedoen oor vrees en hoe om dit te oorwin. Die wêreld het geen gewaarborgde oplossing nie. Somtyds is daar sukses, maar daar is geen waarborge nie.

Vrees kan selfs op ons liggame `n uitwerking hê. Mense se kop begin draai, hulle versteen, adrenalien vloei, hulle maag trek op `n knop en so aan. Dit beïnvloed ook mense se vermoë om helder te dink en goeie besluite te maak.

Vrees is `n kern probleem van die mensdom, dis in ons dna vas gevang. Dit is die eerste emosie waarvan ons lees na die sondeval. Gen 3:10. Voor die sondeval het daar nie iets soos vrees bestaan nie. Dis `n probleem wat saam met die sonde gekom het.

Die vraag is: Hoekom was Adam en Eva se reaksie om uit vrees vir God weg te kruip?

Ons sien iets wat baie interessant is. Elke geval van vrees in die Bybel kan terug gevat word na die vrees vir straf op die sonde.

Deut 28: 15-68 verduidelik wat God se straf op die sonde is. Dis siektes, gebroke huwelike, persoonlike tragedies, slagoffers van oorloë en misdade, peste en plaë, verdruking deur vyande, belasting aan vyande, strooptogte en soveel ander slegte dinge.

Dis presies die rede waarom Adam en Eva weg gekruip het. Hulle was bang dat God hulle sal straf.  "Die dag as jy van die boom in die middel van die tuin eet, sal jy sekerlik sterwe."

Ons vrese vandag is nogsteeds dieselfde. Ons is bang dat slegte dinge met ons gaan gebeur. Mense is bang dat God hulle sal straf vir hulle sonde. Mense is die meeste van die tyd nie daarvan bewus dat hulle bang is vir God se straf nie, maar dit is waarvandaan alle vrese kom.

Toe Gideon bang was vir die Midianiete, was Deut 28 onbewustelik in sy agterkop. Die hele boek Rigters gaan daaroor dat die Here vyande gebruik het om Israel te straf vir hulle sonde. Saul was die eerste koning na die Rigterstyd. Toe Israel bang was vir Goliat, was Deut 28 ook onbewustelik in hulle agterkop. Toe die dissipels bang was dat hulle boot gaan sink, het hulle ook nog nie ten volle verstaan hoekom Jesus by hulle was nie.

Kom ons lees verder in I Joh 4:18. “die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in...” Hier sien ons dat straf die grootste ding is waarvoor mense bang is. Die dinge wat gebeur, is dan die uitwerking van hierdie straf.

Vir ons wat in ons Here Jesus glo, is daar dan nou geen rede oor om bang te wees nie, vir niks nie. Nie vir slegte nuus nie, nie vir slegte omstandighede nie, nie vir mense nie, nie vir regerings of misdadigers of natuur rampe nie.

Want God sal ons nie straf nie, maak nie saak wat ons doen nie. Selfs al is ons moetswillig en doen opsetlik sonde, God sal ons nie straf nie. Hy het vir Jesus gestraf met ons sonde. Jesus is ons plaasvervanger. Hy het Homself beskikbaar gemaak om ons straf te dra. Hy het Homself op geoffer vir my en jou.

God het hierdie plan uit gedink, omdat Hy ons lief het. Jesus het ingestem om hierdie plan uit te voer, omdat Hy ons liefhet. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,” Ons lees ook in Rom 8: 35-39 dat absoluut niks ons sal kan skei van Jesus se liefde nie.

Uit sy liefde vir ons, het God die straf wat na ons toe moes kom, die straf wat ons verdien het, op Jesus geplaas. Uit sy liefde vir ons, het Jesus in ons plek daardie straf ten volle uit gedien.

Dit is wat volmaakte liefde is. God se liefde vir ons, Jesus se liefde vir ons. Hierdie liefde maak die vrees vir straf tot niet.

Volgende keer wanneer jy bang is vir `n situasie, fokus op Jesus se liefde vir jou. Gal 2:20 is `n fantastiese vers om te onthou en vir jouself op te sê wanneer jy bang is. “die Seun van God wat my lief gehad het en Homself vir my oorgegee het.”

 

Vrae:
Wat dink jy is die groot goed waarvoor mense bang is?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Wat is die belangrikste vrese waarmee ons te doen het, in ons eie lewe en in ons land?
________________________________________
________________________________________

Stem jy saam met die stelling dat alle vrees gebore word uit die vrees dat God mense straf vir hulle sonde?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Hoe verklaar ons die Top 10 vrese van Amerikaners in die lig van hierdie vrees vir straf?
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Wat kan jy doen om jouself gedurig daaraan te herinner aan Jesus se straf in jou plek, aan sy liefde vir jou?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

 

Powered by OrdaSoft!