Geloof – Onvang God se Goedheid

1 Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,
2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.
Heb 12:1-2 NAV

 

Baie van ons het in die kerk groot geword met die ideë dat ons geloof nodig het om gered te word, om die ewige lewe te ontvang. Dis presies so.

Ongelukkig is dit waar die preek gestop het. Ons het nie gehoor hoe geloof elke klein detail van ons lewe beïnvloed nie.

Een van my dosente op teologiese skool, Prof Roelof Mare, het dit so gesê: “Geloof is die hande waarmee ons God se weldade ontvang.” Dit het baie gehelp dat ek geloof beter kan verstaan.

Hoe langer en hoe meer ek God se goedheid bestudeer en verstaan, hoe meer is daar om deur die te geloof te ontvang. Hoe meer ek God se beloftes bestudeer, hoe meer sien ek raak dat hierdie beloftes ook vir my en jou waar kan wees.

Ek wil God se goedheid in elke deeltjie van my lewe beleef. Dis beskikbaar vir my en jou. Sonder voorwaardes, sonder vereistes. Uit genade. Onverdiende guns.

God se goedheid is vrylik ons s'n. God se seëning is vrylik ons s'n. Wat is die goeie goed waarvan jy meer wil hê? Huweliksgeluk, gesondheid, impak in die samelewing, `n gelukkige gesin? Dink bietjie daaroor. Wat is die slegte goed wat jy nie meer wil hê nie? Slegte gewoontes, verslawings, `n swakheid?

Ons het Heb 12: 1-2 hierbo gelees. Dis dalk `n baie diep geestelike ding, maar Heb 11 kom voor Heb 12. Heb 12 bou voort op die boodskap van Heb 11. As ek terugkyk na Heb 11, sien ek baie mense wat deur die geloof God se beloftes sien realiseer het. Hulle het aan gehou om die Onsienlike te sien. Hulle het gesien hoe dit waarop hulle gehoop het, waar geword het.

Moses het die bevryding van die Isrealiete gesien. Abraham het die geboorte van Isak gesien. Gideon het beleef hoe die Midianiete verslaan word. Noag het die vloed oorleef.

Daar was `n tyd in hulle lewe wat hierdie belofte net `n droom was, net `n veraf vaagheid. Hulle het niks anders gehad om op te staan as God se Woord nie. Daar was nie omstandighede wat gewys het dat die dinge reg sal uitdraai nie.
Farao was hardekop, selfs totdat dit sy eie seun se dood gekos het.
Gideon moes wegkruip, net om vir sy gesin kos op die tafel te kon sit.
Abraham en Sarai was heeltemal te oud om kinders te kry.
Noag moes `n boot bou? Lekker mal.

Daar is altyd `n fase waar omstandighede en geloof nooit in lyn met mekaar is nie. Dokters het vir die vrou wat aan die bloedvloeiïng gelei het gesê dat sy ongeneeslik is. Die dissipels het vir die pa vertel dat sy seun nie bevry kan word van sy bose gees nie. Die melaatse het gedink dat Jesus nie lus het om hom gesond te maak nie.

Wat is 'onmoontlik' in jou lewe? Lyk dit of daardie verhoging ontmoontlik is, die siekte ongeneeslik is, die huwelik sonder enige hoop is? Die mense vir wie Jesus dit voorheen gedoen het, soos die vrou wat aan bloedvloeiïng gelei het, vertel vir jou: “Jesus sal dit ook vir jou doen.” Hulle getuig dat God sy goedheid vir hulle gegee het, Hy sal dit ook vir jou gee.

Wat hou jou terug van `n vol lewe, wat verhinder om te glo dat jou beloftes waar sal word? Is dit `n sonde, is dit `n ding wat swaar op jou skouers druk?

Hou jou oë op Jesus. Hy het met jou sonde af gereken – ten volle gestraf, ten volle betaal, heeltemal vrygespreek. Hy lig die laste op jou skouers op.

Jesus is die bron van ons geloof. Geloof kon nie uit onsself nie, Jesus gee dit vir ons. Selfs die geloof om in Hom te glo, kom van Hom af. Ook die geloof om te sien hoe God se beloftes in ons lewe waar word, kom van Hom af.

Jesus is die begin van geloof. Jesus is die voleinder van die geloof. Jesus laat geloof in jou begin en Hy voer dit wat jy glo, uit.

Pastoor Jospeh Prince verduidelik mooi hoe die vrou wat aan bloedvloeiïng gelei het, nie gewonder het of sy genoeg geloof gehad het nie. Sy was net bewus van Jesus. Sy het geweet, dat wanneer sy aan Hom vat, sal sy gesond word. Haar fokus was op Jesus, nie op haar omstandighede, haar geloof, of haar verdienstelikheid nie. Jesus sal my gesond maak. Jesus het haar geloof raak gesien, terwyl sy net vir Jesus raak gesien het.

Om die oë op Jesus te hou, is geloof. Om na Hom te kyk vir jou seëning, jou oplossing, jou herstel, dis geloof. Ons gesindheid en ons gebed is dan: “Jesus, U los dit vir my op.”

Terwyl ons met hoop die toekoms inkyk, is geloof besig om hierdie verwagting `n werklikheid te maak. Geloof laat dit waarop ons hoop waar word.

Dit maak regtig nie saak wat mense of omstandighede sê nie. Al wat saak maak is wat God sê. As God ongeneeslike siektes al voorheen gesond gemaak het, sal Hy dit ook vir jou doen. As Hy mense in die verlede uit moeilike omstandighede uit gehaal het, sal Hy dit ook vir jou doen. As hy die verhouding tussen `n wegloper seun en sy pa herstel het, sal Hy dit ook vir jou doen. As Hy vir `n weduwee haar dooie seun terug gegee het, kan Hy dit ook vir jou doen. As Hy `n vrou se skuld kon afbetaal met `n vlessie olie, sal Hy ook jou skuld afbetaal.

Hou jou oë op Jesus. Hy gee ons die geloof om aan hierdie beloftes vas te hou, en Hy is ook die een wat dit vir ons doen.

 

Powered by OrdaSoft!