God se Beloftes is Ook vir My

Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

2 Kor 1:20

 

Ons is gewoond aan beloftes met voorwaardes daaraan. Gewoonlik beleef ons dit dat mense ons probeer omkoop, selfs manipuleer. As jy dit vir my doen, dan sal ek daardie vir jou doen. `n Belofte, maar met voorwaardes. Dis baie selde wat een persoon vir `n ander net goed is, sonder voorwaardes.

Voorheen was daar ook voorwaardes aan God se beloftes.  Saam met elke belofte het daar `n voorwaarde gekom.  As jy die, daai en die volgende doen, sal jy hierdie daardie en nog meer ontvang. 

Daar was heeltyd voorwaardes.  Die probleem daarmee was dat dit sulke moeilike voorwaardes was, dat mense dit omtrent nooit kon regkry nie. 

Deut 28 is `n baie bekende gedeelte wat praat oor God se seëninge.  Ons is baie lief daarvoor om te sien watter seëninge beloof die Here aan ons.  Vers een en vers 15 beskryf die voorwaarde - totale gehoorsaamheid aan God se hele wet (met al die fynskrif daarmee saam). 

Totale gehoorsaamheid.  Dis onmoontlik.  Daarom is die beloftes ver buite bereik.  Selfs nie eers die beste onder die Ou Testamentiese helde kon daarby uitkom nie, nie Moses of Dawid of Gideon nie.  Ons sien swakheid in elkeen van hulle. 

Jak 2:10 vertel ons juis dat dit totale gehoorsaamheid is.  Mense sê dat hulle hulle bes probeer.  Ongelukkig is dit nie goed genoeg nie.  Ons eie geregtigheid, ons beste werke is nogsteeds met sonde bevlek. 
God se voorwaardes is baie duiddelik dat dit volmaaktheid vereis.  Sonder volmaaktheid, sonder totale, perfekte gehoorsaamheid, is dit onmoontlik om God se beloftes, sy seëning te ontvang. 

Dis presies hier waar mense moedeloos word.  Wanneer elkeen van ons na onsself kyk, sien ons gebrokenheid, swakhede, foute, mislukings, tekortkominge en sulke goed raak.  Wat die meeste van ons aanbetref, was ons ervaring in die kerk juis om na onsself te kyk.

Ek het baie keer as kind gehoor hoe die dominee sê: "Ondersoek jouself.  Soek die sonde in jou lewe."  Wat ek dan raaksien, is hoe ek gediskwalifiseer is om God se seëninge te ontvang.  Ek sien eerder raak hoe ek straf en tugtiging en slegte goed verdien.   Sjoe, hierdie selfondersoek het my gewys dat ek nie volmaak gehoorsaam is nie, daarom is die seëning van Deut 28 nie op my van toepassing nie, maar die vloek.

Sit jy dalk ook vasgevang in hierdie siklus van sonde en moedeloosheid? 

Die probleem met hierdie tipe prediking is dat ons die verkeerde persoon die middelpunt van die preek maak.  Ek en jy is die verkeerde persoon om die fokuspunt van die preek te wees. 

Jesus is die fokuspunt.  Daarom maak die Helilge Gees deur Paulus se pen `n baie duidelike standpunt.  Ons ontvang nie God se beloftes deur ons eie pogings nie.  In Jesus word al God se beloftes waar, dis vas en waar, dis ja en dis amen. 

Die boodskap wat Paulus en sy samewerkers gepreek het was `n eenvorminge boodskap oor Jesus.  Dis altyd `n positiewe boodskap, nie somtyds goed, somtyd neutraal en soms sleg nie, nee, altyd goed. 

En hierdie deurlopende goeie boodskap sê onder andere dat in Jesus is al God se beloftes waar.  Danksy Jesus sê God altyd ja, om sy belofte te bewaarheid in sy kinders se lewe.  Dis altyd amen, God bevestig dat dit deur Jesus wel die waarheid is. 

Hoeveel beloftes is daar?  Daar is baie, regtig baie. 

Belowe God teëspoed, hartseer, pyn, teleurstellings?  Nee, dis nie van Hom af nie.  Sy beloftes is net goeie goed. 

Dink aan enige belofte van God.  Deur Jesus word dit ook vir jou `n werklikheid.  Dink wat is die goeie goed wat jy graag in lewe wil sien gebeur.  Kry `n belofte daarvoor en staan daarop. 

In Jesus word God se beloftes waar, want Jesus het aan elke voorwaarde en vereiste voldoen.  Totale gehoorsaamheid, volmaaktheid.  Dis hoe Jesus is.  Dis hoe Hy as Mens is. 

Luister na hierdie twee beskrywings van Jesus:
2 Kor 5:21: "Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom."
Mat 5:17: "MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul."

Hy het geen sonde geken nie, Hy het geen sonde gedoen nie.  En Hy het die wet vervul, Hy het die wet in sy fynste detail nagekom.

Jesus het in elke opsig totale gehoorsaamheid gehad, van die groot goed tot by die fyn skrif. 

Wat ek en jy nie kon doen nie, het Jesus in ons plek gedoen.  Wat ek en jy verdien het, die vloek en die straf, het Jesus op Homself gevat.  Hierdie is `n uitruil transaksie tussen ons en Hom.

Daarom maak die Heilige Gees so `n sterk punt daaroor dat in Jesus God se belofte ja en amen is. 

Dis nie nodig dat ons aan die vereistes voldoen om sy beloftes te ontvang nie.  Ons ontvang die seëning op grond van Jesus se verdienste.

Verlede week het ons gesien dat ons God se goedheid deur geloof ontvang.  Rom 10:17 bring dit verder in konteks, veral deur te fokus op Jesus.

"Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus."

Dis net deur Jesus wat ons ontvang, dis deur Hom wat die beloftes vas en waar is. 

Daarom is dit vir ons goed, om ons tyd en ons aandag aan Jesus te spandeer.  Om sy majesteit, wonderlikheid, skoonheid, sagmoedigheid, omgee, liefde, aanvaarding te bestudeer.  Fokus op Jesus, om te sien hoe fantasties Hy is.

Powered by OrdaSoft!