By Genade Kerk is daar `n paar elemente wat vir ons belangrik is:

1. Ontvang
Ons glo dat dit baie belangrik is om te ontvang wat Jesus uitdeel. By Genade Kerk fokus ons op die afgehandelde werk van Jesus. Dis wat Hy vir jou en in jou plek gedoen het.

2. Rus
Ons glo dat gelowiges heeltyd in rus kan lewe. Dis om in alle omstandighede te vertrou in God se goedheid, dat Hy vir jou sal deurkom. Hierdie rus bou op die vrede wat ons met God het.

3. Gemeenskap
Ons glo dat mense die beste funksioneer in `n groep mense wat omgee. Verhoudings en vriendskappe word gebou, en ondersteuning is vrylik beskikbaar. Baie keer help jou vriende jou beter om in jou geloof te groei, as wat die dominee dit doen.

4. Impak
Om gedurig te Ontvang en Rus bring gesonde vrug na vore. Dit word mooi beskryf as die vrug van die Gees, en die vrugte wat by die bekering pas. Maar dis `n resultaat daarvan dat jy vol word van die Goeie Nuus oor Jesus. Kerkgangers kry die geleëntheid om hulle talente en tyd binne in die gemeente te gebruik.  Verder het ons `n geestelike impak op die samelewing. 

5. Gee
Genade Kerk is `n vrygewige kerk. As gemeente is ons altyd wakker om plekke raak te sien waar ons finansieël kan help. Om finansieël aan Genade Kerk by te dra, gebeur nie uit manipulasie of skuldgevoelens nie. Mense gee eerder omdat hulle `n gesonde openbaring het van die feit dat God ons voorsiener is. Daarom belê kerkgangers in die plaaslike kerk en in die wyer koninkryk van God.  Jou tiende behoort aan jou plaaslike kerk. 

Powered by OrdaSoft!